12 JORNADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS (ACD)
PROGRAMA